Partners

mwmwpartner-01


Stichting Meerwaarde Maas en Waal is de initiatiefnemer van het Tech-Lokaal. Het doel van het Tech-Lokaal is leerlingen te enthousiasmeren en voor te lichten over techniek, en alles wat daarmee te maken heeft. Ook wil Stichting Meerwaarde hiermee de lokale scholen de kans geven om hun technieklessen in het Tech-Lokaal te geven, waardoor het een extensie van het klaslokaal wordt.

Op 18 december 2014 werd een convenant ondertekend door Stichting Meerwaarde en haar partners: Het Pax Christi College, Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal (SPOM) en Ondernemend Maas en Waal. Het Junior Technovium ondersteunt het Tech-Lokaal met de operationele zaken.

paxpartner-01-01

''Enerzijds dient de school aan te sluiten bij de talenten die elk kind heeft meegekregen bij de geboorte. Anderzijds is de school een soort tussenstation op weg naar de toekomst. Het Pax Christi College is erop gericht de leerling toegang te geven tot de juiste vervolgopleiding. Het diploma dient van voldoende kwaliteit te zijn en te waarborgen dat de volgende stap naar de toekomst kan worden gemaakt.

Als streekschool zijn wij mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied waar we deel van uit maken: het land van Maas en Waal. Wij sluiten aan bij de mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de regio en zullen ons telkens bezinnen het onderwijs zo in te richten dat die aansluiting maximaal is: Pax Christi College: paspoort voor de toekomst.''

spompartner-01

SPOM verzorgt eigentijds primair onderwijs in de gemeenten West Maas en Waal en Druten op 15 basisscholen, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs. De stichting SPOM is een samenwerkingsbestuur met drie levensbeschouwelijke richtingen: Katholiek, openbaar en interconfessioneel en bestaat in deze vorm sinds 2003.
Sinds de oprichting in 2003 is de organisatie gegroeid naar een professionele organisatie waarbij de eigenheid van de scholen een plaats heeft gekregen binnen de kaders die door de organisatie zijn vastgesteld in het koersplan “Ieder zijn talent, samen het resultaat”, het strategisch beleidsplan voor de periode 2013-2017.

omwpartner-01

Ondernemend Maas en Waal is een platform waarin de ondernemersverenigingen in het land van Maas en Waal samen werken.

Dit zijn de OVD Druten, de Dreumelse Ondernemersvereniging, OV De Gouden Ham, Verrassend Leeuwen en de Businessclub Maas en Waal. OMW zorgt voor meer verbinding tussen de ondernemers in het Land van Maas en Waal, en voor een gezamenlijk platform naar buiten toe.

jtpartner-01

Junior Technovium wil jongeren (10 tot 14 jaar) spelenderwijs, op een aantrekkelijke wijze, kennis laten maken met techniek en laten zien wat ze er later allemaal mee kunnen. Het wil ook buiten schooltijd techniekliefhebbers de gelegenheid geven om na een eerste kennismaking met techniek de ervaring uit te diepen. Bovendien wil het Junior Technovium (basis)scholen helpen met het invullen van een technische component in het lesprogramma. Dit kan bijvoorbeeld door leerlingen als voorbereiding een lesmodule op school te laten uitwerken waarna een bezoek gebracht kan worden aan het Junior Technovium.

Het Junior Technovium vult het didactische programma van scholen aan en vervult een coördinerende taak. Het Junior Technovium is een ontmoetingsplaats dicht bij de praktijk èn dicht bij het onderwijs.