Welkom bij het Tech-Lokaal!

Het Tech-Lokaal is een initiatief van Stichting Meerwaarde Maas en Waal. In het Tech-Lokaal brengen scholen een educatief dagdeel door, waarin zij diverse technieken kunnen uitproberen in ‘ontdekplekken’. Ook is het mogelijk om na school mee te doen aan diverse workshops of zelfs, om wekelijks deel te nemen in een Tech-Club, zoals Lego Mindstorms en Gamedesign. Tot slot kunnen de Tech-Clubs weer uitgroeien tot een Tech-Lab.

Het is tijd voor techniek!