Doelstelling

Maas en Waal is een regio met meer dan 20 dorpskernen. Na onderzoek van twee PHD studenten is gebleken dat aan onze jeugd, naast de basissporten, niet zoveel activiteiten in de regio worden aangeboden. Onze regio heeft behalve met vergrijzing ook te maken met ontgroening. Maas en Waal lijkt minder in trek te zijn voor jongeren en gezinnen met jonge kinderen.

Tevens hebben bedrijven het moeilijk in het vinden van jong en goed opgeleid personeel. Dus jeugd interesseren voor techniek om op die manier de instroom voor technisch onderwijs te vergroten zal één van onze speerpunten zijn. Het is belangrijk dat we dit maatschappelijk vraagstuk te lijf gaan om een betere leefbaarheid, nu en in de toekomst te creëren.

Door samen te werken met verschillende partners, wil St. Meerwaarde Maas en Waal jongeren aan de streek binden, door middel van een techniek, ICT en technologie centrum waar jongeren hun affiniteit voor techniek kunnen bevorderen. Onder techniek verstaan wij niet alleen de traditionele technieken maar ook de consumptieve technieken zoals koken, gastheerschap en kleding maken plus innovatieve technieken zoals 3D printen, gamedesign en robotica.

Dit TECH-Lokaal wordt gerealiseerd binnen het Regionaal Activiteiten Centrum gevestigd in Beneden-Leeuwen en zal functioneren als een voorlichting- en instructielokaal voor techniekeducatie en techniekpromotie in samenwerking met basisscholen, voorgezet beroepsonderwijs en bedrijfsleven met de hulp van vrijwilligers waarbij ontdekplekken voor jeugd en jongvolwassenen gerealiseerd worden. Naast de educatie tijdens schooltijd wordt het ook een plek waar jongeren na schooltijd bezig kunnen zijn met techniek.

Ons motto voor de jeugd is: “Het is tijd voor techniek, lokaal in Maas en Waal”